7531_vepi.jpg

Wömit Angelin lavarekvisiitta on peräisin kasarmin varusvarastolta ja teurastamolta.
Tags: 
Creator: