Tekijät

Katse on visuaalisen journalismin opetuksen verkkolehti. Sitä julkaisee Tampereen yliopiston Viestintätieteiden tiedekunta.

Lehden verkkoversio esittelee opiskelijoiden kurssitöitä ja portfolioita.

Lehden printtiversio on tamperelainen kulttuurilehti, joka ilmestyy kerran vuodessa.

Katseen verkkoversio uudistettiin syksyllä 2013 Visuaalisen journalismin maisteriopintojen verkkojulkaisemisen kurssilla. Suunnittelutyötä ohjasi Janne Puistovirta (Indime oy).

- Vuosikurssin 2012-2015 portfolioihin pääsee tämän sivun alalaidan valikosta.

- Varhempien vuosikurssien portfoliot ovat osoitteessa: http://www15.uta.fi/kuvajournalismi/tyohuone/